صادرات جهان به طعم

گروه ZER

داستان ما از جاده ها آغاز شد ... در سال ۱۹۹۱  بعد از تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی در شهر قاضی آنتپ در مدت کوتاهی به موفقیت های خوبی رسیدیم.

در سال ۲۰۰۲ در شهر قاضی آنتپ با تاسیس شرکت زریاغ تحت برندZER  شروع به تولید محصولات با کیفیت غذایی کردیم و امروز نه تنها در ترکیه بلکه در ۳۹ کشور دیگر از جمله ایران این محصولات عرضه میشوند.

در سال ۲۰۰۹ در شهر آیدین آغاز تولید روغن زیتون ها و فرآورده های آن بود، همچنین در آیدین و شهرهای مانیسا، آکیسار و بورسا سرمایه گذاری خود را کارخانه های تولید رب و کنسرو سازی افزایش دادیم. همزمان در شهر باتمان کارخانه های تولید سس و کنسروها ، همانند سایر واحدهای تولیدی دیگرمان با تجهیز به تکنولوژی روز دنیا به تولید خودشان ادامه میدادند.

در سال ۲۰۱۳ با تاسیس شرکتی دیگر به نام ای بی سی (آ ب ج) عضو جدیدی به خانواده بزرگ ما اضافه شد. این شرکت در زمینه مواد غذایی اساسی، مواد شوینده خانگی ، و مراقبت های شخصی راه پیشرفت خود را ادامه می دهد. ما با آزمایشگاه های تحقیق و کنترل حرفه ای خود پایداری در کیفیت خود را تضمین می کنیم.

در ۱۰ سال اخیر،  بودن در میان ۱۰۰ شرکت بزرگ در زمینه صادرات در ترکیه و همچنین استخدام بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروی مجرب را افتخار خود میدانیم.

شرکت های گروه ZER