فناوری کنسرو ، که ایده آن مبتنی بر ناپلئون است ، یک فناوری غذایی است که به منظور ایجاد امکان ذخیره و مصرف غذاهای تازه بدون از دست دادن ارزشهای غذایی آنها برای مدت طولانی توسعه یافته است و امروزه هنوز هم به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. صفر در کارخانه خود در آیدین سبزیجات و میوه هایی را که در طول فصل جمع آوری می شود مطابق با سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تهیه می کند. این محصول پس از یک سری مراحل تجزیه و تحلیل ، کنترل کیفیت و چشیدن ، به مصرف کنندگان خود ارائه می دهد. مانند سایر محصولات Zer ، محصولات کنسرو شده و ترشی را می توان با خیال راحت در رده غذای حلال مصرف کرد.