شما می توانید سوپ های فوری Zer و سوپ های بو بولیون تهیه شده با مواد و ادویه های طبیعی تهیه کرده و غذاهای انگشت آور را تهیه کنید. صفر محصولات طبیعی و خوشمزه ای را تهیه می کند که توسط متخصصان در امکانات آن در گازیستانپ ، مطابق با استانداردهای کیفیت ، با استفاده از سیستم های اتوماتیک مطابق با نوع و دستورالعمل ، توسط متخصصین موجود در امکانات آن انتخاب و تجزیه و تحلیل می شود. همچنین با در نظر گرفتن شرایط نگهداری ، محصولات آماده شده را با توجه به حساسیت نسبت به رطوبت و دما از طریق سیستم های اتوماسیون به بسته ها تقسیم می کند. پس از تمام این مراحل ، سوپ های آماده صفر و بوتیل های صفر با گواهی حلال به سراسر جهان ، به ویژه در بازار داخلی و خاورمیانه صادر می شود تا بتواند طعم خود را به جداول اضافه کند.